Array

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia, a także rozwoju dla osób przeżywających życiowe trudności. Trudności te mogą przejawiać sie w różnych postaciach i występować w różnych okolicznościach. Częste przyczyny podjęcia psychoterapii to:

• objawy depresji
• objawy nerwicy
• lęki
• bóle i cierpienie fizyczne nie mające uzasadnienia w rozpoznanej chorobie somatycznej
• trudności w relacjach z ludźmi
• trudności w życiu zawodowym
• przeżywana żałoba
• sytuacje kryzysowe

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi czyli konsultacjami. Ich celem jest wstępne rozpoznanie problemów i potencjalnych rozwiązań oraz określenie odpowiedniej formy pomocy. Konsultacje zwykle kończą się kontraktem terapeutycznym określającym obszar pracy psychoterapeutycznej, częstotliwość sesji terapeutycznych, ile czasu będą trwały spotkania i jaki będzie ich koszt. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii. Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego do trzech spotkań w tygodniu, trwających zwykle 50 minut. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

W indywidualnym kontakcie z psychoterapeutą możliwe staje się pełniejsze zrozumienie siebie; swoich problemów i swoich zdolności do radzenia z nimi, uświadomienie mechanizmów uczestniczących w przeżywanych trudnościach oraz znajdowanie motywacji do zmian zmierzających do poprawy jakości życia.

Psychoterapeuci prowadzący psychoterapię indywidualną w Ośrodku:

Małgorzata Goresz-Porczyńska tel.: 504 813 549

Justyna Lotz-Pawińska  tel.: 607 05 65 35

Aldona Mazurkiewicz  tel.: 607 496 669

Aleksandra Sapielak  tel.: 501 088 480

Grzegorz Szwaiger  tel.: 501 26 11 26

Agnieszka Wawer-Sajko  tel.: 606 476 923