Array

Poradnictwo i terapia rodzinna są pomocne w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trudnych dla rodziny, przełomowych okresach życia, często w związku z budzącymi niepokój rodziców zachowaniami dzieci, ale także w związku z rozpoznaniem zaburzeń somatycznych i psychicznych. Znalezienie rozwiązań korzystnych dla każdego z członków rodziny jest możliwe dzięki odwołaniu się do niepowtarzalnych sił rodziny i uwzględnieniu prawidłowości rozwojowych.

Sesje rodzinne trwają 1 - 1,5 godziny.

Sesje terapii rodzinnej odbywają się zwykle w kilkutygodniowych odstępach - oprócz początku terapii, kiedy mogą być częstsze.

Psychoterapeuci prowadzący terapię rodzinną w Ośrodku:

Małgorzata Goresz-Porczyńska tel.: 504 813 549

Aldona Mazurkiewicz  tel.:  607 496 669

Grzegorz Szwaiger  tel.: 501 26 11 26