Array
Zespół
Jesteśmy zespołem terapeutów o wszechstronnych doświadczeniach zawodowych. Pracujemy z osobami z wszystkich grup wiekowych. Towarzyszymy pacjentom mierzącym się z różnymi kolejami losu; w podejmowaniu nowych wyzwań, w rozwoju i przemijaniu, w zmaganiach z chorobami psychicznymi i somatycznymi.
 
Doceniamy wartość różnych szkół psychoterapii. W największym stopniu korzystamy z teorii psychodynamicznych, systemowych i Gestalt, pozostajemy jednak otwarci na dorobek innych podejść psychoterapeutycznych. 
 
Dbając o jakość naszej pracy od lat regularnie korzystamy z superwizji - naszą działalność terapeutyczną i szkoleniową omawiamy z certyfikowanymi superwizorami psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 
Psychoterapeuci naszego Ośrodka potwierdzają kwalifikacje zawodowe uzyskując certyfikaty uznanych towarzystw psychoterapeutycznych.
 
 
 
 JUSTYNA LOTZ - PAWIŃSKA - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor - aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Kształciła się także w Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Współpracowała także z Poradnią Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu, gdzie zajmowała się psychoterapią grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików. W Ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych oraz indywidualną superwizję psychoterapii.
tel.: 607 05 65 35
 
 
 
 ALDONA MAZURKIEWICZ - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła całościowy podyplomowy kurs psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Rodziny – Uniwersytet Opolski, Studia Podyplomowe Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna - Uniwersytet Jagielloński. Poza działalnością w Ośrodku pracuje w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, gdzie zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży z zakłóceniami, utrudnieniami w rozwoju i niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom Współdziała z organizacjami pracującymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W Ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz poradnictwo i pomoc psychologiczną w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży.   
tel.: 607 496 669
 
 
 
 ALEKSANDRA SAPIELAK - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Kurs Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, Studium Psychoterapii Par oraz Studium Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.
Współpracuje z Poradnią Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Centrum Terapii i Psychoedukacji oraz Centrum Diagnostyczno - Terapeutycznym PSYCHOMED w Opolu, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapią par.
tel.: 501 088 480
 
 
 
 GRZEGORZ SZWAIGER - psycholog, psychoterapeuta certyfikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), na podstawie rekomendacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Opolu (2004). Współzałożyciel zespołu terapii systemowej rodzin w Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu (praca w latach 2000-2012 i od 2017). Współautor koncepcji pracy psychoterapeutycznej z osobami powyżej 60 r.ż. w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym w Szpitalu Wojskowym w Opolu (prowadzenie psychoterapii grupowej w latach 2007-2017).
Inne doświadczenia zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej i psychoterapii: Pracownia Terapii Neuropsychologicznej przy Uniwersytecie Wrocławskim (1998), Dom Dziecka nr 3 we Wrocławiu (1999-2000), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzelinie (1999-2000), Telefon Zaufania HIV/AIDS i "Dom Ciepła" dla osób żyjących z HIV/AIDS we Wrocławiu (1998-2000), Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie (konsultant, psychoterapeuta, 2000), Świetlica Socjoterapeutyczna przy PSP 16 w Opolu (2000-2002), Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu (2000-2001), Poradnia Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojskowym w Opolu (2009).
Od 1998 r. zaangażowany w tworzenie i współprowadzenie grup superwizji koleżeńskiej dla psychologów i psychoterapeutów we Wrocławiu i Opolu. 
Autor i współautor wystąpień na konferencjach, m.in.:
Szwaiger G., Jędrzejczak M. (2012), Co może zdarzyć się w psychoterapii, gdy terapeuci urodzili się kilkadziesiąt lat później od swoich pacjentów? Konferencja 3 Sekcji Psychoterapii: "Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna", Kraków, 19-21.10.2012
Szwaiger G. (2017), Seniorzy - nieobcy w psychoterapii. Konferencja 3 Sekcji Psychoterapii: "Obcy. Inny. Taki sam. W psychoterapii", Kraków, 20-22.10.2017.
W Ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeńską/par oraz rodzinną. Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii online.
Oferuje konsultacje i szkolenia dla osób oraz instytucji zajmujących się psychoterapią i pomocą psychospołeczną dla osób w podeszłym wieku.
tel.: 501 26 11 26

 

  AGNIESZKA WAWER - SAJKO - psycholog, ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Seksuologii Społecznej w Poznaniu oraz podyplomowe studia z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych oraz terapią par. Pracuje również z młodzieżą.
tel.: 606 476 923