Array
Zespół
Jesteśmy zespołem terapeutów o wszechstronnych doświadczeniach zawodowych. Pracujemy z osobami z wszystkich grup wiekowych. Towarzyszymy pacjentom mierzącym się z różnymi kolejami losu; w podejmowaniu nowych wyzwań, w rozwoju i przemijaniu, w zmaganiach z chorobami psychicznymi i somatycznymi.
 
Doceniamy wartość różnych szkół psychoterapii. W największym stopniu korzystamy z teorii psychodynamicznych, systemowych oraz humanistyczno - egzystencjalnych, pozostajemy jednak otwarci na dorobek innych podejść psychoterapeutycznych. 
 
Dbając o jakość naszej pracy od lat regularnie korzystamy z superwizji - naszą działalność terapeutyczną i szkoleniową omawiamy z certyfikowanymi superwizorami psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Psychoterapeuci naszego Ośrodka potwierdzają kwalifikacje zawodowe uzyskując certyfikaty uznanych towarzystw psychoterapeutycznych.
 
zesp_na_str.jpg
 
 
MAŁGORZATA GORESZ - PORCZYŃSKA - psycholog kliniczny, psychoterapeutka certyfikowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), na podstawie rekomendacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, rekomendowana także przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, psychoterapeutka certyfikowana przez Polską Federację Psychoterapii.
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Terapeutyczne szlify zdobywała w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi z różnymi trudnościami emocjonalnymi i osobowościowymi pracując w poradni zdrowia psychicznego, a także w pracy z dziećmi i ich rodzinami w poradni psychologiczno - pedagogicznej.
W Ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin.
Prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci.
tel.: 504 813 549
 
 
  JLP__do_zamieszczenia.jpg JUSTYNA LOTZ - PAWIŃSKA - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor - aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Kształciła się także w Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Współpracowała także z Poradnią Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu, gdzie zajmowała się psychoterapią grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików. W Ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych oraz indywidualną superwizję psychoterapii.
tel.: 607 05 65 35
 
 
 ALDONA MAZURKIEWICZ - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła całościowy podyplomowy kurs psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Rodziny – Uniwersytet Opolski, Studia Podyplomowe Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna - Uniwersytet Jagielloński. Poza działalnością w Ośrodku pracuje w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, gdzie zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży z zakłóceniami, utrudnieniami w rozwoju i niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Współdziała z organizacjami pracującymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
W Ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz poradnictwo i pomoc psychologiczną w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży.   
tel.: 607 496 669
 
 
 zdjęcie Oli ALEKSANDRA SAPIELAK - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Akredytowany Kurs Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii, m.in.: Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Kurs Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, Studium Psychoterapii Par oraz Studium Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.
Stale rozwija się zawodowo poprzez uczestnictwo w konferencjach, warsztatach, treningach terapeutycznych oraz profesjonalnych szkoleniach dla psychoterapeutów .
W Ośrodku prowadzi konsultacje, długo i krótkoterminową psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par. Pracuje w nurcie integracyjnym
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Opolu.
Jest mężatką, ma dwoje dzieci.
tel.: 501 088 480
 
 
 GRZEGORZ SZWAIGER - psycholog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, psychoterapeuta certyfikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), na podstawie rekomendacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Opolu (2004). Współzałożyciel zespołu terapii systemowej rodzin w Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu (praca w latach 2000-2012 i 2017-2023). Współautor koncepcji pracy psychoterapeutycznej z osobami powyżej 60 r.ż. w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym w Szpitalu Wojskowym w Opolu (prowadzenie psychoterapii grupowej w latach 2007-2017).
Inne doświadczenia zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej i psychoterapii: Pracownia Terapii Neuropsychologicznej przy Uniwersytecie Wrocławskim (1998), Dom Dziecka nr 3 we Wrocławiu (1999-2000), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzelinie (1999-2000), Telefon Zaufania HIV/AIDS i "Dom Ciepła" dla osób żyjących z HIV/AIDS we Wrocławiu (1998-2000), Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie (konsultant, psychoterapeuta, 2000), Świetlica Socjoterapeutyczna przy PSP 16 w Opolu (2000-2002), Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu (2000-2001), Poradnia Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojskowym w Opolu (2009).
Od 1998 r. zaangażowany w tworzenie i współprowadzenie grup superwizji koleżeńskiej dla psychologów i psychoterapeutów we Wrocławiu i Opolu. 
Autor i współautor wystąpień na konferencjach, m.in.:
Szwaiger G., Jędrzejczak M. (2012), Co może zdarzyć się w psychoterapii, gdy terapeuci urodzili się kilkadziesiąt lat później od swoich pacjentów? Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii: "Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna", Kraków, 19-21.10.2012
Szwaiger G. (2017), Seniorzy - nieobcy w psychoterapii. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii: "Obcy. Inny. Taki sam. W psychoterapii", Kraków, 20-22.10.2017.
W Ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną, a także konsultacje i superwizje dla osób i instytucji prowadzących psychoterapię oraz świadczących pomoc psychospołeczną.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii online.
tel.: 501 26 11 26
 
 
  AGNIESZKA WAWER - SAJKO - psycholog, ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Seksuologii Społecznej w Poznaniu oraz podyplomowe studia z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych oraz terapią par. Pracuje również z młodzieżą.
tel.: 606 476 923