Array
Zespół
Jesteśmy zespołem terapeutów o wszechstronnych doświadczeniach zawodowych. Pracujemy z osobami z wszystkich grup wiekowych. Towarzyszymy pacjentom mierzącym się z różnymi kolejami losu; w podejmowaniu nowych wyzwań, w rozwoju i przemijaniu, w zmaganiach z chorobami psychicznymi i somatycznymi.
 
Doceniamy wartość różnych szkół psychoterapii. W największym stopniu korzystamy z teorii psychodynamicznych, systemowych oraz humanistyczno - egzystencjalnych, pozostajemy jednak otwarci na dorobek innych podejść psychoterapeutycznych. 
 
Dbając o jakość naszej pracy od lat regularnie korzystamy z superwizji - naszą działalność terapeutyczną i szkoleniową omawiamy z certyfikowanymi superwizorami psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Psychoterapeuci naszego Ośrodka potwierdzają kwalifikacje zawodowe uzyskując certyfikaty uznanych towarzystw psychoterapeutycznych.
 
 
MAŁGORZATA GORESZ - PORCZYŃSKA - psycholog kliniczny, psychoterapeutka certyfikowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), na podstawie rekomendacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, rekomendowana także przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, psychoterapeutka certyfikowana przez Polską Federację Psychoterapii.
Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Terapeutyczne szlify zdobywałam w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie.
Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi z różnymi trudnościami emocjonalnymi i osobowościowymi pracując w poradni zdrowia psychicznego, a także w pracy z dziećmi i ich rodzinami w poradni psychologiczno - pedagogicznej.
W Ośrodku prowadzę konsultacje, psychoterapię indywidualną, par oraz rodzin.
Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci.
tel.: 504 813 549
 
 
 JUSTYNA LOTZ - PAWIŃSKA - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor - aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Kształciła się także w Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Współpracowała także z Poradnią Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu, gdzie zajmowała się psychoterapią grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików. W Ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych oraz indywidualną superwizję psychoterapii.
tel.: 607 05 65 35
 
 
 ALDONA MAZURKIEWICZ - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła całościowy podyplomowy kurs psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studium Rodziny – Uniwersytet Opolski, Studia Podyplomowe Poradnictwo i Pomoc Psychologiczna - Uniwersytet Jagielloński. Poza działalnością w Ośrodku pracuje w Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu, gdzie zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży z zakłóceniami, utrudnieniami w rozwoju i niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Współdziała z organizacjami pracującymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
W Ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i rodzinną oraz poradnictwo i pomoc psychologiczną w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży.   
tel.: 607 496 669
 
 
 ALEKSANDRA SAPIELAK - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Kurs Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, Studium Psychoterapii Par oraz Studium Psychoterapii Pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.
Współpracuje z Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Neuropsychiatrycznym w Opolu.
W Ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par.
tel.: 501 088 480
 
 
 GRZEGORZ SZWAIGER - psycholog, psychoterapeuta certyfikowany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (European Association for Psychotherapy), na podstawie rekomendacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współzałożyciel Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Opolu (2004). Współzałożyciel zespołu terapii systemowej rodzin w Miejskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opolu (praca w latach 2000-2012 i od 2017). Współautor koncepcji pracy psychoterapeutycznej z osobami powyżej 60 r.ż. w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym w Szpitalu Wojskowym w Opolu (prowadzenie psychoterapii grupowej w latach 2007-2017).
Inne doświadczenia zawodowe w dziedzinie pomocy psychologicznej i psychoterapii: Pracownia Terapii Neuropsychologicznej przy Uniwersytecie Wrocławskim (1998), Dom Dziecka nr 3 we Wrocławiu (1999-2000), Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Strzelinie (1999-2000), Telefon Zaufania HIV/AIDS i "Dom Ciepła" dla osób żyjących z HIV/AIDS we Wrocławiu (1998-2000), Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów w Bagnie (konsultant, psychoterapeuta, 2000), Świetlica Socjoterapeutyczna przy PSP 16 w Opolu (2000-2002), Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu (2000-2001), Poradnia Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wojskowym w Opolu (2009).
Od 1998 r. zaangażowany w tworzenie i współprowadzenie grup superwizji koleżeńskiej dla psychologów i psychoterapeutów we Wrocławiu i Opolu. 
Autor i współautor wystąpień na konferencjach, m.in.:
Szwaiger G., Jędrzejczak M. (2012), Co może zdarzyć się w psychoterapii, gdy terapeuci urodzili się kilkadziesiąt lat później od swoich pacjentów? Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii: "Osoba terapeuty. Relacja terapeutyczna", Kraków, 19-21.10.2012
Szwaiger G. (2017), Seniorzy - nieobcy w psychoterapii. Konferencja Trzech Sekcji Psychoterapii: "Obcy. Inny. Taki sam. W psychoterapii", Kraków, 20-22.10.2017.
W Ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz rodzinną. Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii online.
Oferuje konsultacje i szkolenia dla osób oraz instytucji zajmujących się psychoterapią i pomocą psychospołeczną dla osób w podeszłym wieku.
tel.: 501 26 11 26
 
 
  AGNIESZKA WAWER - SAJKO - psycholog, ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Seksuologii Społecznej w Poznaniu oraz podyplomowe studia z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych oraz terapią par. Pracuje również z młodzieżą.
tel.: 606 476 923