Array
Psychoterapia grupowa to sprawdzona metoda psychoterapii, o wieloletniej tradycji. Terapeutyczne połączenie doświadczeń życiowych kilku – kilkunastu osób w jednym miejscu i czasie sprzyja rozwojowi uczestników grupy.  
Praca grupy przebiega na zasadzie swobodnej dyskusji uczestników. Rolą terapeutów jest wspomaganie zachodzących w każdej z osób, i w grupie jak całości, procesów prowadzących do lepszego rozumienia, większej świadomości siebie i relacji z innymi.
Do najważniejszych norm grupowych należą: poufność oraz autonomia uczestników w sprawie podejmowania tematów, zabierania lub nie zabierania głosu.
Rozpoczęcie psychoterapii grupowej jest poprzedzone indywidualnymi konsultacjami z terapeutami prowadzącymi.
 
Aktualnie nie prowadzimy grupy psychoterapeutycznej w Ośrodku, proponujemy kontakt ze Stowarzyszeniem Quisisana: link tutaj.