Array

Konsultacje dla rodziców. Wychowywanie dzieci to wyzwanie, w którym oprócz satysfakcji towarzyszenia w rozwoju dziecka jest wiele chwil niepewności i niepokoju. Jeżeli towarzyszy Państwu poczucie, że pytań i niepokoju jest zbyt wiele, prawdopodobnie warto porozmawiać o tym z kimś, kto spojrzy na sprawy z innego punktu widzenia. W pierwszym rzędzie rozmówcami są w takich sytuacjach zaufane, bliskie osóby. Jeśli jednak taka rozmowa wydaje się niewystarczająca, pomocna może być konsultacja z profesjonalistą.

Konsultacja z psychologiem, psychoterapeutą pomaga widzieć wychowanie jako długotrwały proces, w którym obecne są zarówno sukcesy jak porażki, jednak prawdopodobnie najistotniejsza jest rozwijająca się relacja pomiędzy matką, ojcem a dzieckiem. W trakcie konsultacji jest czas na rozmawę o konkretnych, zwracających uwagę rodziców,  zachowaniach dzieci. Jednocześnie możliwe jest zobaczenie spraw w szerszym kontekście, co pomaga przetrzymać nieuniknione trudności, ale też ułatwia dostrzeganie nowych rozwiązań.

Zapraszamy zarówno rodziców razem wychowujących dzieci, jak też matki i ojców na co dzień wychowujących dzieci w pojedynkę.

Specjaliści prowadzący konsultacje dla rodziców:

Aldona Mazurkiewicz  tel.:  607 496 669

Grzegorz Szwaiger  tel.: 501 26 11 26