Array
Szkolenia
 
 Superwizja grupowa i indywidualna
Informacji na temat możliwości skorzystania z superwizji psychoterapii w Ośrodku udzielają:
Justyna Lotz - Pawińska, tel.: 607 056 535
Grzegorz Szwaiger, tel.: 501 26 11 26
 
 
 Psychoterapia szkoleniowa
Osoby szkolące się do wykonywania zawodu psychoterapeuty są zobowiązane do odbycia własnej psychoterapii szkoleniowej (inaczej: doświadczenia własne), zgodnie ze standardami Towarzystwa, którego certyfikat chcą uzyskać.
Psychoterapię szkoleniową prowadzą:
Justyna Lotz - Pawińska - dla osób ubiegających się o certyfikaty następujących organizacji: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Grzegorz Szwaiger - dla osób ubiegających się o certyfikaty: Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego